24.03.2022 võttis Rahvusassamblee vastu seaduse, millega tühistati varem kehtinud võimalus omandada riigi kodakondsus investeeringute tegemise abil. Alates 2013. aastast on jõukad välisriikide kodanikud saanud miljoni leevi (u 511 000 euro) suuruste investeeringute eest omandada Bulgaaria alalise elamisloa, topelt makstes aga kodakondsuse. Euroopa Komisjoni poolt kritiseeritud meede on takistanud Bulgaarial ka Schengeni alaga liituda. Kuue kuu jooksul seaduse jõustumisest kontrollib Riiklik Julgeolekuamet kõiki Bulgaaria kodakondsuse saanute toimikuid ja investeerimiskodakondsuse saamiseks esitatud taotluste menetlemine lõpetatakse.

Loe lähemalt:
Държавен вестник, 01.04.2022, „Закон за изменение на Закона за българското гражданство“;
National Assembly of the Republic of Bulgaria, 24.03.2022, „The National Assembly finally abolished the possibility to acquire citizenship for investment“;
Bloomberg, 17.02.2022, „Bulgaria bans ‘golden passports’ in bid to win Schengen entry“;
Euronews, 24.03.2022, „Bulgaria abolishes 'golden passport' scheme for wealthy foreigners“;
Novinite, 24.03.2022, „Bulgarian parliament finally abolished the possibility of acquiring citizenship for investment