21.04.2022 võttis Rahvusassamblee vastu haridusseaduse muudatused, millega keelati lasteaedades ja koolides propageerida ideoloogilisi või religioosseid õpetusi või mingi partei seisukohti. Haridusasutustes peab lähtuvalt riiklikest haridusstandarditest ja õppekavadest tutvustama ideoloogiaid, doktriine ning maailmavaatelisi ja ideedesüsteeme, et õpilastes kujundada rahvuslikku enesehinnangut, isamaalist vaimu ja patriotismi. Pedagoogidelt nõutakse oma töös poliitilist neutraalsust.

Loe lähemalt:
Държавен вестник, 03.05.2022, „Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование“;
National Assembly of the Republic of Bulgaria, 21.04.2022, „The National Assembly adopted on second reading amendments to the Pre-school and School Education Act, which prohibit the implementation of political and party activity in the education system