20.10.2021 seadustas parlament abordi, mis piiratud tingimustel oli ka seni lubatud (nt kui raseduse jätkumine ohustas ema elu või kui rasedus oli vägistamise tagajärg). Uue seaduse kohaselt võivad naised esimese kolme kuu jooksul raseduse katkestada, kui see tõenäoliselt „süvendab või põhjustab materiaalset, hariduslikku, ametialast või moraalset stressi, mis ei sobi kokku naise või sündimata lapse huvidega“. Seaduse vastuvõtmine oli ajendatud soovist vähendada naiste suremust ebaturvaliste abortide tõttu – igal aastal sureb sel põhjusel riigis u 200 naist.

Loe lähemalt:
Secrétariat Général du Gouvernement, „LOI N˚ 2021 – 12 DU 20 DECEMBRE 2021“;
Gouvernement de la République du Bénin, 21.10.2021, „Encadrement de l’avortement au Bénin : Le Parlement a adopté la loi modificative“;
France24, 21.10.2021, „Benin votes to legalise abortion