19.05.2022 võttis parlament vastu valimisseaduse muutmise seaduse, millega lubati järgmistel, 2024. aastal toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel hääletada ka 16- ja 17-aastastel noortel. See annab u 270 000 riigis viibivale noorele Belgia ja teiste EL-i riikide kodanikele ning u 13 000 välismaal elavale Belgia kodanikule võimaluse oma poliitilisi eelistusi väljendada. Belgia oli neljas riik (Austria, Kreeka ja Malta järel), kus selline seadus kehtestati. Hääleõigusliku valija vanusepiiri langetati ainult Euroopa Parlamendi valimiseks, sest riigi föderaalparlamendi valimisseaduse muutmiseks on vaja muuta põhiseadust ja see nõuab parlamendis kahe-kolmandikulise enamuse toetust.

Loe lähemalt:
Moniteur belge, 28.06.2022, „1er JUIN 2022. - Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en vue d'offrir aux citoyens la faculté de voter dès l'âge de 16 ans“;
La Chambre des représentants, „Projet de loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en vue d'offrir aux citoyens la faculté de voter dès l'âge de 16 ans“;
The Brussels Times, 20.05.2022, „Voting age for European elections lowered to 16 in Belgium