17.02.2022 muutis parlament 2008. aasta seadust eesmärgiga hõlbustada inimkeha materjali hõlmavaid teadusuuringuid. Seni oli tüvirakkudele ligipääs liialt keeruline ja biopankadel lasus liigne halduskoormus. Nüüd lisati seadusesse kaks kategooriat inimese keharakke (kunstlik ja ekstraheeritud materjal), mis vabastati 2008. aasta seaduses sätestatud erinõuetest, nt nendega tehtavateks teadusuuringuteks, mis ei hõlma inimkatseid, pole enam vaja saada eetikakomitee eelnevat nõusolekut jne. Lisaks muudeti 2007. aasta kunstliku viljastamise seadust ja sätestati, et kui mõlemad tulevased vanemad on naissoost, võib võtta sugurakke mõlemalt partnerilt, et luua mõlema partneri geneetilise materjaliga embrüod (varem ainult ühelt).

Loe lähemalt:
Moniteur belge, 08.03.2022, „23 FEVRIER 2022. - Loi portant des dispositions en ce qui concerne le matériel corporel humain et les embryons et gamètes“;
La Chambre des représentants, „Projet de loi portant des dispositions en ce qui concerne le matériel corporel humain et les embryons et gamètes“;
Van Bael & Bellis, 09.03.2022, „Belgium – new law governing use of human body material and medically assisted reproduction