05.05.2022 võttis parlament vastu 2018. aasta raudteepolitsei seaduse muudatuse, mille kohaselt on 2023. aasta algusest vabas õhus asuvatel raudteejaamade platvormidel suitsetamine keelatud. Kui 2018. aasta seaduses sätestati, et jaamades ja raudteesõidukites on suitsetamine keelatud, v.a vabas õhus asuvatel platvormidel ja veel mõningais üldsusele juurdepääsetavates suletud kohtades, siis nüüd jäeti seadusest välja võimalus vabas õhus asuvatel perroonidel suitsetada. Algatajate sõnul vähendab muudatus passiivset suitsetamist ja kaotab avalikust ruumist senisest enam suitsetamise eeskuju ning lisab selgust, kus võib ja kus ei tohi suitsetada.

Loe lähemalt:
Moniteur belge, 03.06.2022, „15 MAI 2022. - Loi modifiant la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer en vue d'instaurer une interdiction totale de fumer sur les quais“;
La Chambre des représentants, „Projet de loi modifiant la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer en vue d'instaurer une interdiction totale de fumer sur les quais“;
Strada lex, „A partir du 1er janvier 2023, il sera interdit de fumer sur les quais situés en plein air“;
The Brussels Times, 20.04.2022, „Smoking on station platforms forbidden from 2023