17.03.2022 võttis parlament vastu karistusseadustiku muudatused, millega tõsteti karistusmäärasid (nt vägistamise eest seni ette nähtud maksimaalne viieaastane vanglakaristus tõsteti kümnele aastale, raskendavatel asjaoludel viieteistkümnele), defineeriti ümber vägistamise mõiste (keskne on nõusoleku andmine) ning seksuaalse enesemääratlemise iga – alla 16-aastased ei saa nõusolekut anda, v.a 14–16-aastased võivad astuda konsensuslikesse seksuaalsuhetesse kuni kolm aastat vanemate isikutega, eraldi regulatsioon on ette nähtud ka 14–18-aastaste isikute omavahelistele suhetele. Lisaks dekriminaliseeriti täielikult prostitutsioon, nagu muude elualade töötajaile, laienevad ka neile edaspidi töötajate sotsiaalsed tagatised. Juba 17. veebruaril võttis parlament vastu seaduse, millega kinnitati, et töölepingut ei tohi seepärast lugeda õigustühiseks, et isik tegeleb prostitutsiooniga.

Loe lähemalt:
Moniteur belge, 21.03.2022, „21 FEVRIER 2022. - Loi concernant l'inopposabilité de la nullité du contrat de travail des personnes qui se prostituent“;
Moniteur belge, 30.03.2022, „21 MARS 2022. - Loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel“; „21 MARS 2022. - Loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel. - Erratum“;
La Chambre des représentants, „Projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel“;
The Brussels Times, 18.03.2022, „Doubling prison sentences, centering consent: Belgium cracks down on sex crimes“;
Reuters, 31.05.2022, „How COVID-19 helped sex workers in Belgium make history“;
Le Monde, 02.06.2022, „Belgium decriminalizes sex work