07.07.2021 võttis parlament vastu seaduse (EAG), mida nimetati riigi energeetikasektori aastakümnete olulisemaks reformiks. Seadusega määrati taastuvenergia laiema kasutuselevõtu ja rahastuse eesmärgid, samuti sotsiaalse õigluse sätted (soodustused vähekindlustatutele). EAG on energeetikasektori muutuste elluviimise keskne instrument, milles seatakse sihiks 2030. aastaks täielik üleminek taastuvenergiale ja kliimaneutraalsuse saavutamine 2040. aastaks.

Loe lähemalt:
Rechtsinformationssystem des Bundes, „Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzespaket – EAG-Paket“;
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, 07.07.2021, „Erfolgreiche Einigung bei Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz“;
Republik Österreich Parlament, 07.07.2021, „Nationalrat: Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz erhält notwendige Zweidrittelmehrheit“;
energie:bau, 08.07.2021, „Was bringt das neue EAG an Neuem und an Änderungen?“;
Rechtsinformationssystem des Bundes, „Bundesrecht konsolidiert Gesamte Rechtsvorschrift für Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, Fassung vom 17.10.2021