07.07.2021 võttis parlament vastu kartelli- ja konkurentsiseaduse muudatused, millega mh esmakordselt kirjutati konkurentsiõigusesse kestlikkusega seotud sätted. Kui varem lubati ettevõtetel kokkuleppeid sõlmida juhul, kui kokkulepe parandas kaupade tootmist, turustamist, tehnilist või majandusarengut, nii et tarbijad said sellest õiglast kasu, siis nüüd lisati eelnevale: „/…/ kui see aitab oluliselt kaasa ökoloogiliselt jätkusuutlikule ja kliimaneutraalsele majandusele.“

Loe lähemalt:
Rechtsinformationssystem des Bundes, „Kartell- und Wettbewerbsrechts-Änderungsgesetz 2021 – KaWeRÄG 2021“;
Freshfields Bruckhaus Deringer. Reiter-Werzin, Florian; Dreher, Maria, 23.09.2021, „Amendment of Austrian competition law strengthens role of sustainability