14.07.2022 võttis parlament vastu neli hooldusreformiga seotud seadust, mille eesmärk on parandada pikaajalise hoolduse valdkonna toimimist. Valdkonda suunatakse miljard eurot, nt töötajate koolitamiseks, töötingimuste parandamiseks ja omastehooldajate rahalise olukorra leevendamiseks (teatud tingimustel saavad omastehooldajad 2023. aastast 1500 eurot toetust aastas). Abiõdedele anti õigusi juurde (nt võivad nad edaspidi eemaldada veenikanüüle); tulevastele hooldajatele nähti ette vähemalt 600 euro suurune igakuine õppestipendium; föderaalvalitsus eraldab liidumaadele 520 miljonit eurot õendustöötajate palgatõusuks ja 225 miljonit eurot koolitustoetusteks. Opositsioon pidas meetmeid ebapiisavaks, ka Euroopa sotsiaalpoliitika võrgustiku (European Social Policy Network – ESPN) raportis leiti, et praegu tehtud seadusemuudatused ei pruugi olla piisavad, sest 2030. aastaks tuleb Austrias juurde palgata u 34 000 hooldustöötajat ja õde ning valdkonnas struktuurseid muudatusi ei tehtud.

Loe lähemalt:
Republik Österreich Parlament, 30.06.2022, „Sozialausschuss ebnet Weg für wesentliche Teile der angekündigten Pflegereform“;
Republik Österreich Parlament, „Bundespflegegeldgesetz, Änderung (2655/A)“;
Republik Österreich Parlament, „Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz – EEZG (2656/A)“;
Republik Österreich Parlament, „GuKG-Novelle 2022 (2653/A)“;
Republik Österreich Parlament, „Pflegeausbildungs-Zweckzuschussgesetz (2654/A)“;
EURACTIV, 13.05.2022, „Austria invests €1 billion into care reforms“;
European Commission, 08.08.2022, „Recent social policy developments in Austria, France, Kosovo* and Poland