2022. aastal võttis parlament vastu seadused, mille eesmärgiks oli vähendada sõltuvust Venemaa maagaasist ning võtta täiendavaid meetmeid riigi gaasivarustuse tagamiseks. 2022. aasta novembrist peab olema riigis hädaolukorraks mõeldud strateegiline gaasireserv, föderaalvalitsusel on õigus määrustega strateegilise gaasivaru suurust oludele kohandada. Nähti ette gaasihoidlate (nt Haidachi gaasihoidla) ühendamine Austria gaasivõrguga, kohustus anda tühjalt seisvad gaasihoidlad energiatootjatele tagasi ning toetused ettevõtetele kuni 2025. aastani (100 miljonit eurot aastas), et soodustada Venemaa maagaasist loobumist. Riigi kogutarbimises plaaniti vähendada Venemaa gaasi osakaalu 80%-lt 70%-le.

Loe lähemalt:
Rechtsinformationssystem des Bundes, „Änderung des Gaswirtschaftsgesetzes 2011“;
Rechtsinformationssystem des Bundes, „Änderung des Gasdiversifizierungsgesetzes 2022“;
Republik Österreich Parlament, 15.06.2022, „Nationalrat: 100 Mio. € jährlich für Ausstieg aus russischem Erdgas“;
Republik Österreich Parlament, „Gaswirtschaftsgesetz, Änderung (2600/A)“;
Republik Österreich Parlament, „Gasdiversifizierungsgesetz 2022, GDG 2022 (1502 d.B.)“;
Expatica, 18.05.2022, „Austria makes emergency plan to cut Russian gas dependency“;
Library of Congress, Global Legal Monitor, 14.06.2022, „Austria: Amendments to ensure adequate gas supply enter into force