24.06.2021 võttis parlament vastu seaduse, millega muudeti 2007. aasta veeseadust. Sätestati veeseaduse täitmise järelevalvet teostava sõltumatu inspektori ametikoha loomine ning Murray-Darlingi vesikonna majandamise raamistik (majandamine toimub riigi ja vesikonna osariikide ja pealinna territooriumi koostöös). Seaduses kehtestati ka uued karistusliigid (nt kuni kolmeaastane vangistus ja/või trahv loata veevõtu eest). 2012. aastal kehtestati vesikonna piirkondlikud jätkusuutlikud veevõtunormid, kuid seni pole järelevalve seatud eesmärkide täitmiseks olnud piisav.

Loe lähemalt:
Federal Register of Legislation, „Water Legislation Amendment (Inspector‑General of Water Compliance and Other Measures) Act 2021“;
Parliament of Australia, „Water Legislation Amendment (Inspector-General of Water Compliance and Other Measures) Bill 2021“;
Environmental Defenders Office, 15.07.2021, „Analysis: Compliance boost for the Murray-Darling Basin with new Inspector-General“