23.06.2021 võttis parlament vastu veebiohutuse seaduse. Seaduse (ning selle täiendamise seaduse) eesmärk on kaitsta riigi täiskasvanud elanikke küberkiusamise vastu. Varasem, 2015. aastal vastu võetud seadus keskendus alaealiste küberkiusamisele. Edaspidi saab e-ohutuse volinikule esitada taotluse küberkiusu sisaldava teksti või loata jagatud intiimsete kujutiste eemaldamiseks. Volinikul on õigus teenusepakkujatelt nõuda sellise materjali linkide või teatud rakenduste eemaldamist 24 tunni jooksul. Ettekirjutust eiravale isikule saab määrata 500 trahviühiku suuruse, st kuni 111 000 Austraalia dollari (u 72 000 euro) suuruse trahvi. Interneti-teenuse pakkujad peavad ka takistama ligipääsu vägivalda õhutavale sisule.

Loe lähemalt:
Federal Register of Legislation, „Online Safety Act 2021“;
Parliament of Australia, „Online Safety Bill 2021“;
Library of Congress, Global Legal Monitor, 10.08.2021, „Australia: Online Safety Bill passed