16.02.2022 võttis parlament vastu valimisseaduse muutmise seaduse (kuninganna allkirja sai see 17.02.2022), mille eesmärk oli välisriikide mõjutustegevuse vähendamine. Kiirelt menetletud seadusega keelati välisriikide kodanikel ja institutsioonidel Austraalias valimiskampaaniate toetuseks raha koguda või teha otseseid valimiskulutusi üle 1000 Austraalia dollari aastas. Suurendati ka karistust valija eksitamise või petmise puhul tema hääletamisotsuse langetamisel, selle eest võib edaspidi määrata kuni kolmeaastase vanglakaristuse. Juba varem (2018. aastast) oli keelatud teha välisannetusi parteidele, parlamendiliikmetele ja kampaaniate läbiviijatele. Eelnevatel aastatel tegid välisriigid (nt Suurbritannia ja USA) ja nende kodanikud aeg-ajalt suuri annetusi, kuid viimasel ajal on riigis tuntud muret Hiina väidetavate katsete pärast rahastada Austraalia poliitilist süsteemi. Austraalia valimisseadusele on ka ette heidetud, et pole kehtestatud üldisi kampaaniasummade ja -annetuste piirmäärasid, et tagada osalejate suurem võrdsus.

Loe lähemalt:
Parliament of Australia, „Electoral Legislation Amendment (Foreign Influences and Offences) Bill 2022“;
The Conversation, 18.02.2022, „Stronger laws on ‘foreign’ election influence were rushed through this week – limiting speech but ignoring our billionaire problem