22.06.2021 võttis parlament vastu seaduse (kuninganna allkirja sai see 29.06.2021), millega luuakse alus, et koondada ühte hoidlasse riigi madala aktiivsusega radioaktiivsed jäätmed (neid hoitakse seal alaliselt) ja keskmise aktiivsusega radioaktiivsed jäätmed (hoitakse ajutiselt). Mõeldud on radioaktiivseid jäätmeid, mis tekivad meditsiinis, teaduslike uurimistööde käigus, tööstuses, põllumajanduses ja tootearenduses. Seni hoiti neid üle riigi sajas eri kohas, ühe keskse hoidla rajamist on arutatud rohkem kui 40 aastat. Sätestati ka fondi loomine, millest makstakse kohalikule kogukonnale, kelle maadele uus rajatis tuleb, toetusi kokku 31 miljonit Austraalia dollarit (s.o u 20 miljonit eurot), sh 3 miljonit Austraalia dollarit põlisrahva arenguvõimaluste edendamiseks.

Loe lähemalt:
Federal Register of Legislation, „National Radioactive Waste Management Amendment (Site Selection, Community Fund and Other Measures) Act 2021“;
Parliament of Australia, „National Radioactive Waste Management Amendment (Site Selection, Community Fund and Other Mea-sures) Bill 2020“;
Australian Government, Department of Industry, 11.08.2021, „Australian Radioactive Waste Agency