14.09.2023 kiitis parlament heaks 1984. aasta parlamendiliikmete abide seaduse (MOPS Act) täiendused. Muudatuste eesmärk oli tagada, et parlamendiliikmete ja nende meeskonna töökeskkond oleks professionaalne, tõhus, turvaline ja kõigi osapoolte suhtes lugupidav ning ennetaks kiusamist ja ahistamist. Seadusega loodetakse muuta abiliste palkamine läbipaistvamaks ja kaasaegsemaks. Näiteks sätestab seadus, et parlamendiliikmed peavad lähtuma oma abiliste palkamisel nende professionaalsusest ja tööks sobivusest. Edaspidi tuleb parlamendiliikmetel oma abide vallandamiseks eelnevalt konsulteerida parlamendi abide küsimusi lahendava personalitöötajaga, et tagada selliste otsuste seaduslikkus. Varem on korduvalt räägitud ahistamisest parlamendis.

Loe lähemalt:
Parliament of Australia, „Members of Parliament (Staff) Amendment Bill 2023“;
The Canberra Times, 26.02.2021, „Almost half of parliamentary staff bullied, harassed in past year: survey“;
The Guardian, 16.06.2023, „Lidia Thorpe says she was ‘demonised’ after raising sexual assault allegations in the Senate