25.11.2021 võttis parlament vastu seaduse (kuninganna allkirja sai see 02.12.2021), millega kehtestati avamere infrastruktuuri ja tehnoloogiate (nt avamere tuuleparkide) reeglid. Näiteks nõuab avamerel elektri tootmine ja muu sellega seotud tegevus vastava litsentsi olemasolu, mille väljastab vastutava valdkonna minister, kes kinnitab ka elektritootmiseks sobivad piirkonnad. Eesmärgiks on tagada kindlustunne Austraalia avamere elektritootmisest huvitatud investoritele. Näiteks Victoria osariik on teatanud, et taotleb 2032. aastaks avamere tuuleenergia tootmisvõimsust 2 GW, 2035. aastaks 4 GW ja 2040. aastaks 9 GW. Loodetakse, et tuuleenergia laiemal kasutuselevõtul on süsinikuheitmete vähendamisele suur mõju.

Loe lähemalt:
Federal Register of Legislation, „Offshore Electricity Infrastructure Act 2021“;
Parliament of Australia, „Offshore Electricity Infrastructure Bill 2021“;
Gilbert + Tobin, 19.10.2021, „Unfurling the sails: the future of offshore electricity investment in Australia“;
The Conversation, 10.03.2022, „Offshore wind will come to Australian waters – as long as we pave the way for this new industry“;
Gilbert + Tobin, 23.03.2022, „Setting sail: Australia launches draft Offshore Renewable Energy regulations