30.12.2021 võttis Rahvusassamblee vastu uue meediaseaduse, mis asendab varasemaid valdkonda reguleerivaid seadusi (massimeedia seadust ning televisiooni- ja raadioseadust). Seaduses sätestati raamistik elektroonilise ja trükimeedia väljaannetele, audiovisuaalsele meediale, uudisteagentuuridele ning massimeedias tegutsevatele ajakirjanikele. Luuakse meediaregister, kuhu ettevõtted ja ajakirjanikud saavad end vabatahtlikult registreerida, kuid mis on aluseks teatud eeliste ja õiguste saamisel. Seadusele heideti ette, et meediavaldkonda tahetakse üle reguleerida, registrisse kantavad ajakirjanikud peavad andma võimudele enda kohta liiga detailset infot, registrisse mittekuulumisel on aga nende tegevus äärmiselt piiratud. Seaduses on ka nõue kajastada sündmusi „objektiivselt“ seda mõistet täpsustamata; meediaväljaannete omanikud võivad olla vaid riigis alaliselt resideeruvad Aserbaidžaani kodanikud (kui väljaanne on peamiselt siseriikliku suunitlusega); meediaväljaannete juhtidel ja omanikel peab olema kõrgharidus.


Loe lähemalt:
Library of Congress, Global Legal Monitor, 01.02.2022, „Azerbaijan: National Assembly passes new Media Bill“;
CPJ, 10.02.2022, „New Azerbaijan media law increases restrictions on the press“;
CSO Meter, 19.04.2022, „Azerbaijan: Brief overview of the new Media Law