24.03.2021 võttis Rahvusassamblee vastu tsiviilseadustiku muudatused, mis kolmekordistasid solvamise (nüüd kuni 3 miljonit drammi, u 5400 eurot) ja laimu eest (6 miljonit drammi) määratavad trahvid. President ei kuulutanud seadust välja ja saatis selle Konstitutsioonikohtusse. Oktoobris otsustas kohus aga, et muudatused vastavad põhiseadusele. Armeenia Ajakirjanike Liit jt organisatsioonid on avaldanud seadusemuudatuste vastu protesti, nimetades neid sõnavabadust ja ajakirjanduslikku tegevust piiravaks. Seaduse kriitikute sõnul pole riigis kuigi palju ajakirjanikke ega meediaväljaandeid, kes suudaks selliseid trahve maksta.
Juulis otsustas Rahvusassamblee toetada ka kriminaalkoodeksi muutmist, edaspidi on valitsusametnike jt avaliku elu tegelaste raske solvamine kriminaalkuritegu. Näiteks isiku töö või ühiskondliku tegevuse tõttu tema avalik ja korduv raske solvamine võib kaasa tuua kuni kolme miljoni drammi suuruse trahvi ja kolmekuulise vangistuse. Laimamine dekriminaliseeriti 2010. aastal.
Samas on Euroopa Liidu riikide laimamise vastane seadusandlus kohati tunduvalt rangem. Näiteks nõudis Itaalia Konstitutsioonikohus 2020. aastal, et parlament muudaks laimamisega seotud seadusandlust, kuid parlament ei teinud tähtajaks kohtu poolt nõutud muudatusi ning 2021. aasta juunis otsustas kohus, et pressiseaduse § 13, mis lubab ajakirjanikke laimu eest vangi mõista, on põhiseadusega vastuolus. Kohus on aga nõustunud, et eriti tõsise laimu eest võib kriminaalseadustikus ette nähtud ühe- kuni kuueaastase vangistuse määrata.

Loe lähemalt:
MDI (Media Diversity Institute) Armenia, 24.03.2021, „Statement on tripling fines for insult and defamation“;
RFE/RL, 24.03.2021, „Armenian parliament triples penalties for defamation, insults“;
RFE/RL, 30.07.2021, „Armenian Parliament criminalizes ‘grave insults’“;
CivilNet, 13.10.2021, „Higher penalties for insult and slander are constitutional, Armenia’s top court says, as free speech advocates cry foul“;
Union of Journalists of Armenia, 16.10.2021, „Statement by the Union of Journalists of Armenia: this law is the expression of the collective attitude of the authorities against freedom of speech“;
European Federation of Journalists, 22.10.2021, „Armenia: new law restricts the freedom of the press“;
Eurasianet, 25.10.2021, „Armenian government cracks down on free speech“;
Media Freedom Rapid Response, „Italy: defamation law must be reformed