30.07.2020 võttis Kongress vastu kaugtööseaduse, mis andis kaugtöö tegemise raamistiku. Seaduses sätestati, et kaugtööd tegeval töötajal on samaväärne töötasu ning samasugused õigused ja kohustused nagu töökohas viibival töötajal. Välja arvatud erakordsetel juhtudel peab kaugtööle jäämise otsuse tegema töötaja vabatahtlikult ja see peab olema töölepingus kirjas. Tööandja ei tohi nõuda kaugtööd väljaspool lepingus fikseeritud tööaega ning töötajal on õigus olla väljaspool tööaega mittekättesaadav. Tööandjal on kohustus anda töötajale vajalikud vahendid kaugtöö tegemiseks ning kompenseerida lisakulud. Erasektor kritiseeris seadust nt seetõttu, et seadusega anti kaugtööd tegevale alla 13aastast last, puuetega isikut või vanurit hooldavale töötajale õigus tööd oma perekondlike kohustuste täitmiseks katkestada ja tööaega oma vajadustele kohandada.

Loe lähemalt:
Boletín Oficial de la República Argentina, „Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo. Ley 27555“;
InfoLEG, „Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo. Ley 27555“;
Library of Congress, Global Legal Monitor, 24.08.2020, „Argentina: New law on telework promulgated“;
IOE, Industrial Relations and Labour Law Newsletter, April 2021, „Argentina introduces a law on telework