20.07.2023 võttis parlament vastu seaduse, mille eesmärk on tagada, et noored arstid ja õed ei läheks kohe pärast kutse omandamist välismaale. Meditsiinitudengid peavad edaspidi õppima asudes allkirjastama lepingu, mis kohustab neid vähemalt viis aastat pärast kooli lõpetamist kodumaal töötama. Juba õppivatele tudengitele seati lühemaid kohustusi, anti ka võimalus õppekulud ise tasuda (praegu katab neist suurema osa riik). Meede põhjustas meditsiinitudengite pahameele ja protestid. Mõne aasta taguste andmete põhjal oli Albaania meditsiinitöötajate arv elanike kohta Euroopa väikseim ning ligi viiendik töötas välismaal.

Loe lähemalt:
Albanian Parliament, „Projektligj „Për trajtimin e veçantë të studentëve që ndjekin programin e integruar të studimit të ciklit të dytë „mjekësi e përgjithshme” në institucionet publike të arsimit të lartë““;
Euronews, 05.07.2023, „What does draft-law provide for medical students, contracts they will sign“;
Euractiv, 07.07.2023, „Albanian medical students protest law designed to stop them from emigrating“;
Albanian Daily News, 21.07.2023, „Parliament votes law forcing medicine students to stay in Albania for up to five years