Tämän siviilioikeudellisen artikkelin tavoitteena on tutkia yksityiskohtaisesti säätiön varainhoidon ja erityisesti sijoitustoiminnan sääntelyä. Koska sääntely on yleispiirteistä ja nojautuu keskeisiltä osiltaan yleisiin huolellisuusvelvoitteisiin, artikkelissa tehdään yleiskatsaus siihen, mitä huolellinen sijoitustoiminta rahoitusteorian ja säätiökäytännön valossa on. Lopuksi artikkelissa pureudutaan muutamiin käytännön säätiötoiminnan kannalta pulmallisiin sijoitustoimintaa koskeviin tulkintakysymyksiin.