Artikkeli käsittelee kysymystä lainopin oikeuslähteistä siviilioikeuden eurooppalaistumisen näkökulmasta. Oikeuden kansainvälistyminen ja eurooppalaistuminen on merkinnyt oikeudellisen argumentaatioaineiston laajenemista ja sen painopisteiden siirtymistä.Kirjoituksessa pohditaan kehitystä "hiipivän" eurooppalaistumisen näkökulmasta. Esimerkkinä käytetään kysymystä siitä, mikä EU:n siviilioikeuden harmonisointivälineeksi valmistellun Draft Common Frame of Reference’n (DCFR)5 merkitys on siviilioikeudellisena argumenttina.