Tämän kirjoituksen kohteena ovat korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto- oikeuden ratkaisujen julkilausutut systeemiperustelut. Tarkastelun lähtökohtana on kirjoittajien aiemmissa oikeudellisen ratkaisun teoriaa käsittelevissä tutkimuksissaan tekemä havainto, että ylimmät tuomioistuimet tukeutuvat perusteluissaan yhä useammin systeemiseen tulkintaan. Tässä artikkelissa arvioidaan, pitääkö havainto systeemisen tulkinnan yleistymisestä paikkaansa, mistä mahdollinen yleistyminen voisi johtua ja millaisissa yhteyksissä tällaista perustelutekniikkaa julkilausutusti käytetään. [---]