Ymmärrys ihmiskaupasta on muuttunut 2000-luvun alkuvuosista. [---] Ihmiskauppatapauksia on tullut ilmi muun muassa ravintoloissa, kauneudenhoitoalalla, pienteollisuudessa ja siivousalalla. Lisäksi Suomessa on tunnistettu tapauksia, jotka liittyvät eri tavoin seksuaaliseen hyväksikäyttöön, myös prostituutiokontekstin ulkopuolella. [---] (Restricted agency, control and exploitation – understanding the agency of trafficked persons in the 21st-century Finland, 2020)