Tässä artikkelissa kysytään, voidaanko rikoksen selvittämistä pitää puhtaasti kriminaalipoliittisena reaaliargumenttina vai tulisiko siihen kyetä suhtautumaan vallitsevasta tendenssistä poiketen myös syyllisyysargumenttina? Tarkoituksena on esittää, että mittaamisharkinnassa tulisi kyetä tukeutumaan nykyistä vahvemmin myös syyllisyystermeihin ja -argumentointiin.