Vapaaehtoisten eläkevakuutusten osituksessa aiheuttamista mahdollisista kohtuuttomuustilanteista ei ole Suomessa käyty kovin vilkasta keskustelua.Tässä artikkelissa tarkastellaan vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin osituksessa liittyviä mahdollisia kohtuuttomia tilanteita ja yritetään löytää näkökulmia niiden korjaamiseksi. Asiasta on Pohjoismaista muun ohella Ruotsissa keskusteltu paljon, joten asiaa havainnollistetaan ruotsalaisen sääntelyn ja sen taustojen avulla. [---]