Artikkelissa keskitytään tarkastelemaan erityisesti kansallisen oikeusasiamiehen tehtäviä ja toimintaa lapsen oikeuksien valvojana. Muihin valvontainstrumentteihin palataan kuitenkin lyhyesti artikkelin lopussa, kun pohditaan lapsen oikeuksien valvonnan tulevaisuuden näkymiä. Eduskunnan oikeusasiamiestä koskeva tarkastelu ei rajoitu vain erityistehtävän jälkeiseen aikaan, sillä lapset ja lapsen oikeudet näkyivät oikeusasiamiehen työssä toki jo tätä ennen. Satavuotisen toimintakauden aikana lapsiasioiden määrällinen ja laadullinen kehitys on kuitenkin ollut huomattava. [---]