Tämän artikkelin tarkoituksena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1) Milloin älyliikenteessä käsitelty sijaintitieto on henkilötieto?; 2) Yksityisen käytön poikkeus ja tietosuoja-asetuksen soveltamisala älyliikenteessä; 3) Kuka on älyliikenteessä käsiteltävien sijaintitietojen osalta rekisterinpitäjä?; 4) Miten rekisterinpitäjän tulee huolehtia TSA:n mukaisten tietosuojaperiaatteiden toteuttamisesta? [---]