Julkisten tehtävien yksityistäminen (ulkoistaminen) on viime aikoina yleistynyt poliittisessa keskustelussa ja lainsäädännössä. Tässä artikkelissa tarkoituksena ei ole käsitellä yksityistämistä ja perustuslain 124 §:ää yksityiskohtaisesti vaan keskittyä niistä aiheutuviin tulkintoihin ja ongelmiin suhteessa valtionavustuksiin, joista säädetään yleislakina valtionavustuslaissa (688/2001).