Artikkelin tarkoituksena on tutkia, miten tuomioistuimet ovat järjestäneet lainkäyttöä koskevan ulkoisen tiedottamisensa. Artikkelissa selvitetään minkälaisia reunaehtoja oikeudenkäynnin julkisuutta koskeva lainsäädäntö määrittelee tiedottamiselle – nimenomaan tuomioistuimen sisäisestä näkökulmasta.