Euroopassa esiin nousseen oikeusvaltiollisuutta koskevan keskustelun taustalla on perustuslakien tai valtiosääntöjen kyky suojautua sellaisilta uudistuksilta ja muutoksilta, jotka saattavat johtaa oikeusvaltion murentumiseen, autoritaariseen järjestelmään ja esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksien rajoittamiseen. Millaisia suojamekanismeja järjestelmiin on rakennettu?