Tämä tutkimus koskee rikosasioiden käsittelyä tuomioistuimissa 2000-luvulla. Tarkoituksena on muodostaa tilastollisen tarkastelun avulla kokonaiskuva rikosasioiden oikeudenkäynneistä tällä vuosituhannella ja niissä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista. Artikkelissa kysytään, kuinka paljon rikosasioita tuomioistuimissa käsitellään ja mitä ne koskevat, missä menettelyssä ja kokoonpanossa asiat ratkaistaan, kuinka kauan rikosasioiden käsittely kestää ja haetaanko niissä muutosta. Artikkelissa selvitetään, onko näissä ilmiöissä tapahtunut muutoksia ja pyritään etsimään syitä muutokselle tai muuttumattomuudelle.