Tämän artikkelin tarkoituksena on muodostaa tilastollisen tarkastelun avulla kokonaiskuva riita-asioiden käsittelystä tuomioistuimissa. Kuinka paljon riita-asioita tuomioistuimissa on? Mitä jutut koskevat? Kuinka kauan riita-asian ratkaisemisessa kestää? Missä käsittelyn vaiheessa ja millä tavalla riitajutut päättyvät? Lisäksi pyritään selvittämään, onko kuvatuissa ilmiöissä tapahtunut 2000-luvulla muutoksia ja etsimään syitä muutokselle tai muuttumattomuudelle.