(Vere)dopingu kasutamisest spordis ja arsti vastutusest sportlaste tervisekahjustuste eest; 10.12.2015 jõustunud dopinguvastasest seadusest Saksamaal.