Artikkelissa analysoidaan organisaatiohuolimattomuuden vastuurakennetta ja sen osatekijöiden sisältöä sekä muodostetaan tätä koskeva tulkintasuositus.