Artikkelin tutkimuskysymyksenä on vastata siihen, mikä on kuntalaissa asetetun kuntayhtiön hallituksen asiantuntemusvaatimuksen sisältö ja tarkoitus. Lisäksi arvioidaan, voidaanko nykyistä sääntelyä pitää tarkoituksenmukaisena. On perusteltua tarkastella, miten tämä asiantuntemusvaatimus omistajaohjauksen keinona suhteutuu muille yhteiskunnan kannalta tärkeille yhtiöille lainsäädännössä asetettuihin asiantuntemusvaatimuksiin. [---]