Kirjoituksessa tarkastellaan oikeutta osallistua kulttuurielämään perus- ja ihmisoikeutena Suomessa. Kirjoituksessa jäsennellään oikeutta voimassa olevassa oikeudessa, jonka jälkeen hahmotellaan yleiskuvaa oikeuden tosiasiallisesta toteutumisesta. Lopuksi pureudutaan näiden näkökulmien jännitteeseen kokoelmien päätelmien muodossa. Kirjoitus on tarkoitettu keskustelunavaukseksi oikeudesta, johon ei ole oikeastaan syvennytty aiemmin suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa.