Artikkeli lähtee finanssimarkkinasääntelyn kuvauksesta, ja vakuutustoiminnan toimintaideologian hahmottamiseksi vakuutustoimintaa verrataan luottolaitostoimintaan. Sitten tarkastellaan vakuutustoiminnan toimintaideologian ilmenemistä keskeisissä vakuutusyhtiöoikeudellisissa periaatteissa ja eroina muun liiketoiminnan sääntelyyn. Muulla liiketoiminnalla tarkoitetaan tässä artikkelissa muun toimialan liiketoimintaa, eli muuta kuin vakuutusliiketoimintaa. Lopuksi, aiemmin kuvatun valossa, tarkastellaan vakuutusyhtiön mahdollisuutta harjoittaa muuta liiketoimintaa omistamiensa osakkeiden kautta.