Tässä artikkelissa kysytään, miten lainopillinen verotutkimus voi vaikuttaa verolakien tulkintaan. Artikkelissa arvioidaan akateemisen verotutkimuksen merkitystä laintulkinnassa KHO:n ratkaisua 2014:66 koskevan tapaustutkimuksen avulla. Tapaustutkimuksen avulla selvitetään, miten oikeusjärjestelmä ja vakiintuneet oikeudelliset käytännöt mahdollistavat lainopillisen verotutkimuksen kautta tapahtuvat pyrkimykset vaikuttaa lainkäyttöön. Lainopillisen verotutkimuksen vaikutuksen havainnollistamiseksi artikkelissa kuvataan verotutkimusta tuottavien instituutioiden toimintaa. Artikkelissa käsitellään lainopillista verotutkimusta julkaisevien oikeustieteellisten journaalien toimintaa ja verotutkijoiden laintulkintaan liittyviä lausuntoja joukkotiedotusvälineissä. [---]