Tämän artikkelin tarkoituksena on selvittää, mitä mainitut vastuunrajoitusinstrumentit todella ovat, ja erityisesti, miten ne liittyvät #MeToo-liikkeeseen ja muihin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Tämän jälkeen arvioidaan, miten kyseiset mekanismit toimisivat oikeudellisina siirrännäisinä Pohjoismaissa, erityisesti Suomessa. Päämääränä on valottaa #MeToo-liikkeen vaikutusta yritysten oi- keudelliseen riskienhallintaan ja pohtia, olisiko Yhdysvalloissa – vähintäänkin kohtalaisen – vakiintuneesti käytettyjä instrumentteja mahdollista istuttaa poh- joismaiseen oikeusjärjestelmään. Artikkelin näkökulma on näin ollen sääntelyte- oreettinen ja oikeusvertaileva, minkä lisäksi se pyrkii osallistumaan oikeudellisia siirrännäisiä (tai ”transplantteja”) koskevaan keskusteluun