Tämä artikkeli käsittelee länsimaisen oikeuden oikeuslähdeopin suuria muutoksia keskiajalta 1800-luvulle, jolloin moderni oikeuslähdeoppi syntyi. Kirjoitus alkaa keskiajan tarkastelulla, minkä jälkeen siirrytään käsittelemään varhaista uutta aikaa. Tämän jälkeen kirjoituksessa käsitellään 1800-lukua ja modernin, normatiivisen oikeuslähdeopin syntyä.