Tässä artikkelissa käsitellään ympäristömalleja, oikeuden lähteitä ja normatiivisuuden jatkumon ongelmaa. Ympäristömalleja ja oikeuslähdeoppia yleisemmin avaavan johdannon jälkeen kirjoituksessa annetaan tarkempaa tietoa ympäristömalleista: mitä niillä tarkoitetaan, mitä niillä tehdään ja millaisia reunaehtoja mallit asettavat oikeudelle, joka hyödyntää niiden tuottamaa tietoa. Esimerkkeinä käytetään pohja- ja pintavesimalleja. [---]