Kirjoituksessa käsitellään henkilötietojen käsittelyn journalistisen tarkoituksen tulkinnan kehittymistä oikeuskäytännön ja erilaisten verkkoviestinnän tilanteiden ja sosiaalisen median pohjalta. Lisäksi tarkastellaan sitä, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia EU:n tietosuoja-asetuksen ja kotimaisen tietosuojalain 27 §:n mukainen journalistinen käyttötarkoitus sisältää.