Kirjoituksessa tarkastellaan tavaramerkkilakiesitystä, Ruotsin tilannetta ja siihen liittyvää tavaramerkkidirektiivin tulkintaa.