Tässä kirjoituksessa tarkastellaan julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuna julkisena hallintotehtävänä ja selvitetään perustuslakivaliokunnan viimeaikaisten lausuntojen valossa edellytyksiä, joiden nojalla vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta voidaan antaa viranomaisrakenteen ulkopuolelle. [---]