Tässä lyhyessä artikkelissa tarkastellaan radanpitäjän ja junaliikenteen harjoittajan välistä vastuunjakoa tilanteessa, jossa juna vahingoittuu törmätessään raiteilla olevaan ylimääräiseen esineeseen. Kysymystä esineen raiteille tuoneen henkilön vastuusta ei tarkastella. Toisaalta tarkastelu kohdistuu ainoastaan lainsäädännön, lähinnä raideliikennevastuulain (113/1999, RVL) mukaiseen vastuunjakoon. Osapuolten mahdollisuutta säännellä vastuusuhdettaan sopimuksin rajoittaa joka tapauksessa se, että RVL on pakottava vahingonkärsijän eduksi (lain 19 §).