Artikkeli käsittelee soft law'ta erityisesti ihmisoikeuksien ja ammattieettisen sääntelyn näkökulmasta. Artikkelissa tarkastellaan tarkemmin muun muassa lääkärin eettisiä ohejeita ja journalistin ohjeita soft law'na. Kirjoituksen alussa määritellään soft law'ta, minkä jälkeen käsitellään aihetta tarkemmin ensin ihmisoikeuksien ja tämän jälkeen ammattieettisen sääntelyn näkökulmasta. Lopuksi pohditaan oikeuslähdeopin mahdollisesti esiin tuomia ongelmia.