Keskustelu oikeudenkäyntikuluista on voittopuolisesti kriittistä: kulut ovat liian suuria, kasvavat jatkuvasti, aiheuttavat ikäviä yllätyksiä, estävät keskiluokkaa pääsemästä oikeuksiinsa, oikeusapua ei ole riittävästi saatavilla, oikeusavun palkkiot asianajajille ovat liian pieniä ja oikeusapu on valtiolle kallis. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan OK 21 luvun ja ROL 9 luvun sekä oikeusavun keskeisiä tavoitteita. Kirjoituksen lopussa tuodaan näihin eri tavoitteisiin tähtäävät järjestelmät yhteen.