Artikkelissa tutkitaan sitä, miten perustuslakivaliokunta käyttää ihmisarvon käsitettä, ja suhteutetaan valiokunnan käsitteelle antamia merkityksiä muutamiin keskeisiin oikeudellisesta ihmisarvotutkimuksesta esiin nouseviin teemoihin.